Modern Nederland

Jongeren organisatie

De visie van MOJO

De Moderne Jongeren
Door Leon Kok

Als je op deze pagina hebt geklikt ken je het vast wel, die saaie maatschappijleer lessen. Al ben je 16 of 26, wat bijna iedere leerling voor eeuwig bijblijft is dan ook het vak maatschappijleer, en zo ook bij mij. Het concept heeft me altijd geboeid: mensen lesgeven in burgerschap. Echter slaat het hier ook meteen de plank mis, burgerschap is niet aan te leren in de schoolbanken uit een droog theorieboek. Hoe enthousiast een docent ook is over een vak, een puber aansporen zich maatschappelijk te ontwikkelen blijkt vaak maar al te lastig.
De andere tieners die buiten school om wel politiek geraakt zijn komen al vaak terecht bij de jongerentak van een bestaande politieke partij of bij debatwedstrijden op school. Hierbij moet ik uit ervaring constateren dat je dan al gauw door de bomen het bos niet meer ziet. Waar debatclubjes op school vaak enorm aan elkaar gewaagd zijn, zijn ze vaak ook hoogdrempelig. De gemiddelde leerling die een even belangrijke mening heeft als het grote debat-talent van de school verzuipt al gauw in scherpe formuleringen en politieke spelletjes van zijn of haar tegenstander. Een ander alternatief zijn de bestaande jongerenpartijen. Hier vormt zich een vergelijkbaar probleem, je verzuipt als jongere in de borrels en netwerk-evenementen. Plus het feit dat je omringt wordt door mensen die het in grote lijnen altijd volledig met je eens zijn doet het gebeuren dat je nooit een echte discussie aan zult gaan.

En daar komen wij als MOJO om de hoek kijken. Waar veel politieke instanties voor jongeren vaak hoogdrempelig of ingewikkeld zijn, is dat hier niet zo. Ons concept als jongerenorganisatie hangt samen met de partij waar we aan verbonden zijn: Modern Nederland. Modern Nederland is de eerste partij die directe digitale democratie bepleit op een haalbare en realistische manier. Een enorm belangrijke pijler van deze vrije vorm van democratie bereiken is dat we met elkaar op een eerlijk speelveld in discussie kunnen gaan, en dat iedereen daar even belangrijk is. Waar er in andere partijen duidelijke verwachtingen zijn omtrent je mening over bepaalde thema’s hebben Modern Nederland en MOJO ervoor gekozen ongekleurd te zijn. Dit betekent dat iedereen die de visie van een directe digitale democratie steunt lid kan worden van MOJO en Modern Nederland en dat iedereen kan meepraten. Enige voorwaarde is dat jij je standpunten wel kunnen verdedigen en onderbouwen. Iedereen van is dus welkom, links, rechts of centrum; het is allemaal geen probleem!
Ons doel hierbij als MOJO specifiek is dan ook zoveel mogelijk jongeren te verzamelen uit alle hoeken van de samenleving: links of rechts, liberaal of protectionist, socialist of kapitalist; het maakt ons niets uit, zolang je maar wil opkomen voor je mening. Wij willen hierdoor zoveel mogelijk meningen verzamelen van jongeren om zo input te geven aan onze landelijke, grotere, zusterorganisatie Modern Nederland. Op deze manier krijgen ook wij een stem in het systeem van directe democratie.
Op deze manier creëren we een representatief en eerlijk speelveld waar iedereen wat te zeggen heeft en iedereen zijn of haar mening telt. Het uiteindelijke doel is dan niet zozeer tot een compromis te komen, al zou dat altijd mooi zijn, maar de ander te begrijpen en dan een democratische stemming de rest van het werk te laten doen.Kortom ons doel als MOJO is een platform bieden waar jij je als jongere veilig voelt, en je mening kan geven. Wij zoeken jou als dit voor jou geldt.
Je bent niet bang voor een discussie maar laat een ander altijd in zijn of haar waarde en laat je mening over een persoon niet afhangen van hun politieke ideologie.
Je geeft graag input die realiseerbaar is op een hoger niveau.
Je wil als jongere van vandaag graag timmeren aan de weg naar de democratie van morgen.